Kascommissie

De kascommissie ondersteunt de penningmeester en controleert het jaarverslag. Voor deze commmissie kun je helaas niet solliciteren.

Kascommissie 2018 | 2019
Tyrone Pater | Voorzitter
Cecile van der Stappen
Michiel Dingenouts
Bing Lou Nix
Jasper Algera