Kascommissie

De kascommissie ondersteunt de penningmeester en controleert het jaarverslag. Voor deze commmissie kun je helaas niet solliciteren.

Kascommissie 2016 |2017
Tyrone Pater | Voorzitter
Chris Jansen
Michiel Dingenouts
Bing Lou Nix
Jasper Algera